Працівники закладів охорони здоров’я мають унікальну можливість у виявленні осіб, постраждалих від насильства та наданні їм відповідної допомоги. Лікарі всіх спеціальностей у повсякденній практиці стикаються із різноманітними ситуаціями, що можуть допомогти їм ідентифікувати пацієнтів, які потерпають від насильства.

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» Департаментом культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради спільно з муніципальною консультанткою Фонду ООН у галузі народонаселення проведено спеціалізоване навчання для уповноважених посадових осіб у сфері охорони здоров’я з питань організації заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Під час заходу учасники розглянули: форми, причини і наслідки домашнього насильства; категорії осіб, які мають ризик опинитися у ситуації насильства; порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашнього насильства; послуги та спеціалізовані служби підтримки для постраждалих; роль закладів охорони здоров’я у міжвідомчій взаємодії, проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства і надання їм медичної допомоги.